Saay Fon Laan Meuang Thaeng

Beuan Haay Chaay Buan

Nam Taa Luk Maay

Pai Peua Sip Hok Daaw Tai

Korng Pi Taaw Keun

Nhaa Leum Leuat Tai

Nhaam hak Nhaam Haang

Tai Dam Khit Therng Thin

Por Haang Taang Day