Tai Haang Meuang

Son La Haang Chay

Korng Hak Liab Tae

Fay Zet Hay Norng Hai

Faa Naang Ngooy

Korng Pi Ti Nongkhai

Seuang Khap Liab Tae

Muong Muoi Fa Li

Taidam Lamphan

Meuang Tai Haak Chi Hen